رده سنی 12 الی 18 سال

رده سنی 12 الی 18 سال

رده سنی 12 الی 18 سال

 

در این رده سنی روش تدریس متفاوت با رده سنی 3-6 و 7-12 میباشد.

روند آموزش از قالب کودکانه خارج شده و در قالب کلاسهای بزرگسال برگزارمیشود.

 یک دیدگاه بنویسید