رضایتمندی

سامان نصیری (پدر ایلیا)

سامان نصیری (پدر ایلیا)

اساتید دلسوز و توانا

از دیدن عملکرد تیچر فرزندم خیلی لذت میبرم و از این که میبینم انقدر بی دریغ و دلسوزانه برای شاد بودن بچه ها انرژی میذارن به وجد میام

احسان گرامی (پدر هستی)

احسان گرامی (پدر هستی)

کادر اداری و آموزشی حرفه ای

کادر آموزشگاه در حالی که همیشه انرژی خوبی به ما منتقل میکنن به بهترین شکل به امور رسیدگی میکنن

مریم موسوی زاده (مادر ملیکا مهدوی)

مریم موسوی زاده (مادر ملیکا مهدوی)

قابل اعتماد

وقتی فرزندم رو به آموزشگاه دانشمندان میفرستم از ته قلبم اطمینان دارم که داره جایی میره که به بهترین شکل ازش نگهداری میشه واقعا مثل بچه خودشون با بچه ها رفتار میکنن خدا قوت به تک تک شما عزیزان